Producenci
Nasze certyfikaty

Pytania i odpowiedzi

Czym się kierować przy doborze kominka?

Przy wyborze kominka należy kierować się kilkoma kryteriami: - czy kominek ma pełnić tylko funkcję ozdobną czy ogrzewać cały dom; - czy dom chcemy ogrzać za pomocą systemu dystrybucji gorącego powietrza, czyli kominka powietrznego, czy podłączając go do centralnego ogrzewania, czyli kominka z płaszczem wodnym - jaką powierzchnię chcemy ogrzać; - jakie są wymiary naszego przewodu kominowego; - ile chcemy wydać na nasz kominek.

Czy kominek może być jedynym źródłem ogrzewaniem domu?

W myśl obowiązującego prawa, kominek nie może być jedynym źródłem ciepła, a jedynie może służyć jako uzupełnienie istniejącej instalacji grzewczej. Powodem tego typu regulacji nie jest zbyt mała wydajność kominka, ale konieczność zapewnienia ogrzewania budynku w przypadku długotrwałej nieobecności mieszkańców. Dlatego też, instalacja kominka nie zwalnia od konieczności posiadania w budynku niezależnej instalacji grzewczej co. Dokonując wyboru kominka, jak też doboru jego mocy grzewczej, należy ten fakt uwzględnić.
 Kominek może być idealnym rozwiązaniem grzewczym w okresach przejściowych (wiosna, jesień), skrócić pracę i obniżyć koszty głównego systemu ogrzewania. Może też pełnić rolę ogrzewania awaryjnego.

Ile będzie kosztował kominek w moim domu?

Ceny wkładów kominkowych uzależnione są od ich rodzaju oraz materiału z jakiego są wykonane. Dodatkowo do kosztów wkładu należy dodać osprzęt potrzebny do jego instalacji oraz obudowę. Pełne koszty wykonania kominka poznamy tylko wtedy, gdy nasza wycena będzie obejmować wszystkie wymienione powyżej aspekty oraz robociznę wykonania podłączenia i zabudowy.

Jaki jest okres gwarancji na wkłady kominkowe i piece wolnostojące?

Na wszystkie wkłady kominkowe i piece wolnostojące produkowane przez firmę Kratki.pl gwarancja wynosi 5 lat. Istnieje jednak możliwość przedłużenia gwarancji na okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Czy kominki Kratki.pl posiadają wymagane atesty?

Wszystkie nasze kominki posiadają znak CE. Każdy model kominka został przebadany przez akredytowane laboratorium.
Oznaczenie jest potwierdzeniem, że produkt spełnia surowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, określone w stosownych dyrektywach i normach zharmonizowanych. Oznacza to również, że nasze produkty mogą być sprzedawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oznakowanie CE zastępuje regionalne aprobaty i dopuszczenia techniczne.

Co to jest kominek z płaszczem wodnym?

Kominek z płaszczem wodnym współpracuje z tradycyjną grzejnikową instalacją centralnego ogrzewania, zachowując walory ekonomiczne, estetyczne i ekologiczne zwykłego kominka. Od zewnątrz wkłady kominkowe z płaszczem wodnym praktycznie nie różnią się od wkładów tradycyjnych. Podobnie jak one, mogą mieć różne rodzaje drzwiczek - otwierane na bok lub podnoszone do góry; z różnego rodzaju szybami - zarówno płaskimi, pryzmatycznymi, jak i panoramicznymi. W kominkach z płaszczem wodnym inaczej zbudowany jest jednak korpus wkładu. Ma on podwójne ścianki, a między nimi przestrzeń, którą wypełnia woda. Spaliny w takim kominku nie ogrzewają powietrza, ale wodę. Przepływając między ściankami woda odbiera ciepło od kominka i przekazuje je do instalacji grzewczej. Kominki takie mogą być uzupełniającym źródłem ciepła dla funkcjonującej w domu instalacji z gazowym, olejowym lub elektrycznym źródłem ciepła. Opcjonalnie w kominkach z płaszczem wodnym może również być montowana wężownica, która służy zarówno do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i do zabezpieczenia kominka przed przegrzaniem.

Jaki kominek wybrać, powietrzny czy z płaszczem wodnym?

Jeżeli wkład ma pełnić funkcję typowo ozdobną możemy zdecydować się na jeden z wkładów żeliwnych lub stalowych. Wkłady te nadają się również do podłączenia do systemu dystrybucji gorącego powietrza. Chociaż, zgodnie z przepisami prawa, kominek nie może stanowić jedynego źródła ogrzewania w domu, to jednak dzisiejsze rozwiązania pozwalają skutecznie zagospodarować ciepło, które tworzy. Skuteczność przejawia się chociażby tym, że wielu z nas jesienią, zimą czy wiosną wykorzystuje kominek jako wiodące źródło ogrzewania w domu. Kluczem umożliwiającym ogrzanie większej ilości pomieszczeń jest doprowadzenie do nich ogrzanej wody lub powietrza. Decydując się na pierwszą opcję możemy wybrać kominek z płaszczem wodnym, który rozprowadzi ciepło za pośrednictwem centralnego ogrzewania. Jeżeli zdecydujemy się na rozprowadzenie powietrza, czyli kominek powietrzny, musimy mu stworzyć system kanałów sięgający wszystkich pomieszczeń, które chcemy ogrzać (DGP - dystrybucja gorącego powietrza).

Jak dobrać kominek powietrzny do mojego domu?

W przypadku kominków powietrznych dobór odpowiedniej mocy wkładu uzależniony jest od wielkości powierzchni, którą chcemy ogrzać. Przyjmuje się, że 1kW mocy pozwala ogrzać ok. 10 m2 powierzchni przy standardowej wysokości pomieszczenia (2,5-2,7 m) i średnim współczynniku izolacji ścian. Dlatego chcąc ogrzać dom o powierzchni np. 120 m2, powinniśmy dobrać kominek o mocy 12 kW.

Jak dobrać kominek z płaszczem wodnym do mojego domu?

W przypadku kominków z płaszczem wodnym dobór odpowiedniej mocy wkładu uzależniony jest od wielkości powierzchni, którą chcemy ogrzać, oraz od wielkości instalacji c.o. Ze względów bezpieczeństwa instalacja c.o. powinna być w stanie odebrać dwa razy większą moc od nominalnej mocy grzewczej urządzenia, deklarowanej przez producenta. W przypadku powierzchni mierzy się ją przyjmując 1kW mocy, który pozwala ogrzać ok. 10 m2 powierzchni przy standardowej wysokości pomieszczenia (2,5-2,7 m) i średnim współczynniku izolacji ścian.

Jaki przewód kominowy wybrać do kominka?

Myśląc o kominku w naszym domu musimy pamiętać także o wymaganych parametrach przewodu kominowego. I tak minimalna wysokość komina powinna wynosić 4,0 m, a wylot przewodu dymowego sięgać ponad kalenicą ok. 60 cm. Dodatkowo średnica przewodu nie powinna być mniejsza od średnicy wylotu spalin wkładu kominkowego. Wszystkie urządzenia grzewcze firmy Kratki.pl (wkłady kominkowe powietrzne, wodne oraz kozy) do prawidłowej pracy wymagają ciągu kominowego na poziomie 12Pa ±2Pa.

Gdzie umieścić wkład kominkowy?

Wkład kominkowy należy montować przy ścianach wykonanych z materiałów niepalnych, najlepiej dodatkowo zabezpieczonych płytami izolacyjnymi. Obudowa wkładu powinna być wykonana ze specjalnych materiałów izolacyjnych, odpornych na wysokie temperatury.

Jaka musi być odległość kominka/kozy od ściany?

W przypadku instalacji wkładów powietrznych pomiędzy wkładem a ścianą należy zostawić przestrzeń ok. 10 cm, aby cyrkulujące wokół wkładu zimne powietrze zostało ogrzane. Przy piecach wolnostojących odległość ta powinna wynosić ok. 30 cm od ściany.

Na czym umieścić wkład kominkowy?

Wkłady, ze względu na ich ciężar i bezpieczeństwo użytkowania, należy montować na podłodze wykonanej z materiałów niepalnych oraz odpowiednio zabezpieczonej. Wkład kominkowy musi być zainstalowany na podłożu niepalnym o grubości minimum 300 mm, a podłoga przy drzwiczkach kominka musi być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości minimum 300 mm. Sam wkład można umieścić na podstawie przystosowanej do jego wielkości i ciężaru.

Co to jest dolot świeżego powietrza, do czego służy?

Każdy pracujący kominek do właściwego funkcjonowania potrzebuje powietrza. Przyjmuje się, że do spalenia 1 kg drewna potrzebne jest około 8-10 m3 powietrza. Aby nie było ono zabierane z pomieszczenia, w którym pracuje kominek najbezpieczniej doprowadzić je z zewnątrz budynku bezpośrednio do paleniska, za pośrednictwem przewodu nawiewnego. Sam przewód podłączony jest do wkładu za pomocą specjalnego króćca - dolotu. Dolot nie jest standardowym wyposażeniem wkładu, montowany jest za dodatkową opłatą w żeliwnej podstawie kominka. Przewód doprowadzający powietrze najlepiej wykonać w podłodze (w nowych domach jeszcze przed wylewkami), np. przy pomocy kanałów 5x15, przewodów elastycznych typu flex lub rur ocynkowanych.

Jakie i ile kratek zastosować w obudowie kominka?

Gdzie stosować kratki z regulowaną żaluzją, a gdzie pozostałe? W obudowie kominka powinno się zastosować co najmniej trzy kratki: duża kratka w górnej części obudowy kominka służąca do odprowadzania z niej gorącego powietrza oraz dwie kratki mniejsze, umieszczone wyżej, wentylują przestrzeń pod stropem tzw. komorę dekompresyjną (najlepiej dodatkowo by były one umieszczane niesymetrycznie).
 Kratki z żaluzjami nie można stosować w miejscach narażonych na szczególnie wysokie temperatury. Dlatego nie wolno ich montować w czopuchu obudowy kominka. Tu należy umieszczać wyłącznie kratki z siatką, typu air system lub typu tunel. Kratki z regulowaną żaluzją mogą być montowane w ścianach na zakończeniach przewodów rozprowadzających ciepłe powietrze. Poprzez różne ustawienie żaluzji możemy nimi ukierunkować silę nawiewu do pomieszczenia. UWAGA: W przypadku kratek znajdujących się na obudowie kominka nie ma unormowań. Ze względu na to, że kominki są budowane w ogromnej liczbie form i kształtów, są to jedynie sugestie.

Kiedy zastosować wymuszony system DGP, a kiedy zostać przy konwekcyjnym?

W przypadku gdy chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące, możemy zdecydować się na układ z grawitacyjnym obiegiem powietrza (zobacz schemat). W tym systemie zachodzi zjawisko konwekcji, czyli unoszenia się ogrzanego przez kominek powietrza, które przepływa kanałami do innych pomieszczeń. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest jego niezawodność, bo nie jest zasilane energią elektryczną. Przemawiają za nim również stosunkowo niewysokie koszty montażu i materiałów. Wadą grawitacyjnego obiegu jest natomiast ograniczony zasięg działania. Jednocześnie ciepłego powietrza nie można rozprowadzić do zbyt wielu pomieszczeń. W przypadku odległości powyżej 3 metrów od czopucha gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała (co przekłada się na małą wydajność ogrzewania), w związku z czym przepływ grawitacyjny jest niewystarczający. W takiej sytuacji ogrzewanie kominkowe może pracować w systemie cyrkulacji wymuszonej (zobacz schemat). Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie niezbędne jest zamontowanie wentylatora (turbiny) przetłaczającego powietrze. W układzie takim powietrze zasysane jest jedną rurą zbiorczą z obudowy kominka, a na wylocie z wentylatora (turbiny) montuje się rozdzielacz kierujący strumienie powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Obieg wymuszony daje znacznie większe możliwości ogrzewania - długość kanałów może dochodzić nawet do 10 m, dzięki czemu dostarczamy ciepło do pomieszczeń znacznie oddalonych od kominka. Ten układ dystrybucji gorącego powietrza jest jednak bardziej skomplikowany niż grawitacyjny, a przez to droższy. Do instalacji systemu DGP wymagane są: kanały, rury, przejścia, redukcje, skrzynki rozdzielcze, filtry; kratki kominkowe lub anemostaty; przewody elastyczne izolowane charakteryzujące się odpornością minimalną do 250°C (całkowicie niepalne); aparat nawiewny, np. turbina. Większe nakłady finansowe związane są również z koniecznością zastosowania odpowiedniego aparatu nawiewnego, który wymusza przepływ gorącego powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Poza tym zapłacimy za eksploatację systemu - aparat nawiewny w trakcie pracy pobiera prąd do napędu wentylatora tłoczącego ciepłe powietrze.

Jaką turbinę dobrać do DGP, czym się kierować, do czego służy bypass przy turbinie?

Turbina kominkowa jest urządzeniem elektrycznym, wykorzystywanym w systemach Dystrybucji Gorącego Powietrza. Jej zadaniem jest przetłoczenie powietrza pobranego z czopucha kominka do pomieszczeń, które chcemy ogrzać. Dzięki wykorzystaniu turbiny mamy możliwość ogrzewania obiektów, które ze względu na swą wielkość lub ilość pomieszczeń nie są możliwe do ogrzania tradycyjną - grawitacyjną metodą. Dla prawidłowej pracy systemu należy dobrać parametry urządzenia do wielkości systemu i stopnia skomplikowania kanałów. Odpowiedni wybór turbiny zoptymalizuje wydajność aparatu i zminimalizuje pobór prądu do zasilania systemu. Całą instalację należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby była jak najkrótsza, a wszelkie zagięcia przewodu – o ile nie da się ich uniknąć – powinny przebiegać po możliwie najłagodniejszych łukach.
 Wybór urządzenia powinien być uzależniony od: łącznej kubatury pomieszczeń, do których chcemy doprowadzić ciepłe powietrze; ilości punktów, przez które dostarczamy ciepłe powietrze; przewidywanych strat ciśnienia w instalacji doprowadzającej ciepłe powietrze (łączna długość przewodów izolowanych, ilość oraz rodzaj kształtek wykorzystanych w instalacji itp). Turbina z bypassem wyposażona jest dodatkowo w zawór bezpieczeństwa (tzw. bypass). Urządzenie to jest szczególnie polecane dla gospodarstw domowych, w których często występuje problem z brakiem prądu. W momencie braku zasilania całe gorące powietrze przypływa przez zawór chroniąc tym samym turbinę przed przegrzaniem.

Czym palimy w kominku?

W kominkach należy spalać drewno liściaste o wilgotności nie przekraczającej 20% co w praktyce osiąga się sezonując drewno w odpowiednich warunkach przez okres 2 lat. Drewno suche Najlepszym czasem wyrębu drewna jest wczesna wiosna, zanim drzewa rozpoczną wegetację. Aby uzyskać suche drewno, należy je pociąć na polana pasujące do kominka, rozłupać i ułożyć w stosy w przewiewnym i zadaszonym miejscu. Ze względu na odparowywanie dużych ilości wilgoci, osuszanemu drewnu należy zapewnić odpowiednią wentylację. Gdy wilgotność drewna spadnie do 20-25% nadaje się ono do palenia w kominku. Wilgotność drewna możemy sprawdzić przy pomocy wilgotnościomierza. Doświadczeni użytkownicy sprawdzają wilgotność drewna uderzając o siebie dwoma polanami i wsłuchując się w wydawany przez nie dźwięk. Mokre drewno wydaje dźwięk stłumiony i płaski. Innym sposobem jest włożenie polana do plastikowej torby, a następnie umieszczenie jej w ciepłym pomieszczeniu. Jeśli wilgotność drewna jest zbyt wysoka to wewnątrz torby pojawi się skroplona para wodna. Na suchym drewnie możemy zaobserwować charakterystyczne pęknięcia. Drewno, które jest przechowywane na zewnątrz lub w zimnym pomieszczeniu, powinno przebywać w temperaturze pokojowej co najmniej jeden dzień przed użyciem. Rodzaje drewna Za najlepsze rodzaje drewna opałowego uznaje się twarde drewna drzew liściastych takich jak: buk, dąb, brzoza, jesion, grab, klon oraz jarząb. Dużym powodzeniem wśród użytkowników, ze względu na specyficzny trzask wydawany podczas palenia, cieszy się również drewno z drzew iglastych. Niestety drewno to stwarza większe zagrożenia pożarowe (zawiera więcej żywic co przy paleniu powoduje większe osadzanie się kreozotu w kominie). UWAGA: Niedozwolone jest palenie w kominku: węglem, koksem, produktami węglopochodnymi, tworzywami sztucznymi, śmieciami, szmatami i innych substancjami palnymi. Nie należy stosować również drewna malowanego, impregnowanego ciśnieniowo lub plastiku zawierającego chlor np. PCV. Wydzielają one mnóstwo trujących gazów. Nie można również stosować drewna wyrzuconego przez fale morskie. Zawiera ono duże ilości soli, która podczas palenia przekształca się w chlor. Aby usunąć nagromadzoną sól z takiego drewna, należy wyłożyć je na zewnątrz i czekać, aż deszcz wypłucze zanieczyszczenia. Trwa to kilka lat.

Rozpalanie w kominku

Zanim rozpali się ognień, należy otworzyć wszystkie nawiewy powietrza. Przed rozpoczęciem rozpalania należy rozgrzać komin wpuszczając pewną ilość powietrza. Najlepiej otworzyć drzwi od paleniska, aby umożliwić przepływ ciepłego powietrza z pomieszczenia do komina. Najprostszym sposobem na rozpalenie ognia jest: na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się suchy papier), na niej ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie polana drewna. Stopniowo zwiększyć ilość dokładanego drewna, podtrzymując ogień. Należy zwrócić uwagę, czy w pierwszych 10-15 minutach ogień otrzymuje odpowiednią ilość powietrza. Przy słabszym ciągu w kominie zwiększyć dopływ powietrza uchylając nieco drzwi. W niektórych przypadkach może wystąpić wsteczny ciąg w kominie. Powietrze przepływa wówczas w złym kierunku i wydostaje do pomieszczenia. Przyczyną mogą być warunki pogodowe lub podciśnienie wewnątrz budynku. Należy wtedy pobudzić ciąg kominowy zapalając kawałek zgniecionej gazety w górnej części kominka. Podciśnienie można również zredukować otwierając okno. Zasadą jest dodawanie opału często, w małych ilościach. Gdy ogień jest zbyt gwałtowny, obciążenie termiczne paleniska i komina może być za wysokie. Należy również unikać tlenia się ognia. Wydziela się wówczas największa ilość zanieczyszczeń, powodując osadzanie się kreozotu w kominie. Proces spalania powinien przebiegać spokojnie, dym wydostający się z komina jest wtedy prawie niewidoczny. Podpałka lub szczypka
 Podpałka - szczypka jest prostym i efektywnym środkiem służącym do rozpalania. Nie zaleca się stosowania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, nieprzyjemne zapachy. UWAGA: Zabrania się używania do rozpalania łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne.

Jak dbać o szybę kominka?

Szyba w kominku wykonana jest z żaroodpornej ceramiki szklanej, odpornej na temperaturę 800ºC. Nie rozszerza się pod wpływem temperatury, wszelkie jej uszkodzenia mogą nastąpić tylko w przypadku uderzenia mechanicznego. Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby szyba szybko nie ulegała zabrudzeniu jest palenie suchym drewnem; maksymalna wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Po mocnym rozpaleniu powstaje zjawisko pyrolizy, wskutek którego cząsteczki osiadające na szybie są od niej odrywane i dopalane w palenisku. Można także kupić kominek ze szkłem samoczyszczącym nazywane również szkłem z pyrolizą. Nazwa szkła pochodzi od reakcji chemicznej polegającej na rozkładzie związków chemicznych, zachodzącym w wysokich temperaturach. Szyba pokryta jest od zewnątrz cienką warstwą tlenku metalu, którą można zauważyć patrząc na wkład pod światło. Widać wtedy na niej delikatnie kolor tęczy. Kolorowa, antyrefleksyjna powłoka, podwyższa temperaturę do wysokości, przy której zachodzi termiczny rozkład zanieczyszczeń, równocześnie nie dopuszczając do przegrzania samej szyby. Odporność na temperaturę: do 650oC. 
Do czyszczenia żaroodpornej ceramiki szklanej typu pyroliza zaleca się stosowanie tylko standardowych środków do czyszczenia szyb okiennych. Natomiast to zwykłej ceramiki szklanej należy używać płynu czyszczenia szyb kominkowych. Po myciu dokładnie oczyścić szybę z resztek płynu, gdyż wypalając się mogą one mocno przywrzeć do szyby. Nie należy używać materiałów ściernych mogących uszkodzić szybę. UWAGA: Szyba nie jest objęta gwarancją.

Kiedy usuwać popiół z kominka?

Należy kontrolować poziom wypełnienia szuflady popielnika popiołem. Popiół nie powinien wypełniać całkowicie popielnika aż do poziomu rusztu gdyż: ruszt nie może się chłodzić i nastąpi jego wykrzywienie lub pęknięcie; pełny popielnik utrudnia dopływ powietrza i tlenu do spalania. Popiół należy opróżniać do metalowego pojemnika, wyposażonego w szczelną pokrywę, ustawionego na niepalnej podłodze, z dala od materiałów palnych. Czynność ta musi być wykonywana przy wyłączonym i zimnym wkładzie kominkowym. Aby usunąć popiół z płyty paleniska należy używać metalowej łopatki i ewentualnej szczotki, następnie wsypać popiół do pojemników niezapalnych do transportu. Gorący popiół musi być przechowywany na zewnątrz z wielką ostrożnością, nie można go wsypywać do kosza na śmieci. Należy pozostawić go na zewnątrz w metalowym pojemniku żeby ostygł. Zaleca się wykonywanie odpowiedniego czyszczenia płyty paleniska w celu poprawnego spalania.

Konserwacja wkładu kominkowego

Czynności konserwacyjne wkładu kominkowego i przewodów dymowych polegają na dopilnowaniu poniższych wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynności konserwacyjnych wkładu należy: usuwanie popiołu, czyszczenie szyby przedniej, czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego; pozostawienie popiołu w szufladzie popielnika na dłuższy okres spowoduje korozję chemiczną popielnika; okresowo należy przeprowadzić czyszczenie komory spalania wkładu (częstotliwość tej czynności zależy od gatunku i wilgotności stosowanego drewna); do czyszczenia elementów żeliwnych stosować pogrzebacz, zgarniacze, szczotkę; szybę przednią należy czyścić stosując preparat do tego celu przeznaczony (nie należy czyścić nim elementów żeliwnych wkładu). Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby; czyszczenie przewodów kominowych powinno być przeprowadzone przez firmę kominiarską i udokumentowane w metryce wkładu (czyszczenie przewodu wykonywać 2 razy w roku). UWAGA: Wszelkie czynności konserwacyjne można wykonywać tylko, gdy wkład kominkowy jest w stanie wystudzonym, stosując do tego celu rękawice ochronne.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl